Stomatologia

Przychodnia Molendowscy oferuje kompleksowe leczenie stomatologiczne. Zapewniamy leczenie w zakresie:

  • Profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia
  • Stomatologii zachowawczej
  • Stomatologii estetycznej
  • Pedodoncji
  • Periodontologii
  • Protetyki
  • Zabiegi z użyciem lasera diodowego
  • Diagnostyka RTG

 

Klauzula informacyjna RODO

dotyczy świadczenia usług medycznych w Gabinecie Stomatologicznym Anna Molendowska w Węgrowie

1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku.

2.Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług medycznych. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane przez okres określony odrębnymi przepisami.

3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania usług świadczeń medycznych. W przypadku odmowy danych osobowych świadczenia nie będą realizowane.

4. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo iż, przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet stomatologiczny Anna Molendowska ul. Piłsudskiego 37a, 07-100 Węgrów oraz właściwi kontrahenci Administratora, ze względu na rodzaj świadczeń.